Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

·      проведення ефективних ділових заходів: бізнес- та інвестиційних форумів, виставкових заходів, семінарів, в тому числі із залученням підприємств-членів палати як співорганізаторів

·      відновлення організації промоційної підтримки підприємств та фірм, презентацій їх конкурентноздатних видів продукції, пропонування новоствореним підприємствам проведення на базі палати презентацій та надання допомоги у пошуку нових ринків збуту

·      ефективне позиціювання палати у регіоні – як центру ділових комунікацій – лідера який об’єднує успішні підприємства та підприємців області, та активно сприяє розвитку бізнесу, експортно-імпортної діяльності, ділових контактів тощо

·      розширення видів послуг, які надає палата, в тому числі, які надаються членам палати на пільговій основі

·      співпраця з Представництвами палати в м. Сучава (Румунія) та м. Целлє (Німеччина) з питань залучення нових членів палати

·      обслуговування в довідково-інформаційному фонді та розміщення інформації про членів Палати на сайті ЧТПП

·      здійснення регулярної розсилки по електронним каналам ділових пропозицій та інформаційних матеріалів кандидатам та підприємствам-членам Чернівецької торгово-промислової палати, які мають власні E-mail. Створення окремої адресної книги електронних адресів кандидатів в члени палати

·      розширення видів та форм розповсюдження інформаційних матеріалів серед кандидатів в члени палати (розсилка засобами зв’язку (електронна пошта, поштамт, відвідання кандидата та вручення йому інформаційних матеріалів)

·      активізація роботи з Посольствами та торговими представництвами з метою видачі інформаційних довідок для підприємств, які бажають працювати з іноземними компаніями

·      регулярне відвідання керівництвом, начальниками структурних підрозділів, фахівцями Палати підприємств, як членів, так і не членів, споживачів послуг – потенційних кандидатів у члени Палати.

·      проведення анкетування членів Палати з актуальних питань, в тому числі, які стосуються діяльності та повноважень Палати, використання узагальнених даних у роботі з органами місцевої державної влади щодо захисту прав та інтересів підприємців

·      організація роботи з членами Палати щодо систематичної сплати річних членських внесків та збільшення питомої ваги їх витрачання на розвиток інформаційної бази

·      розробка листівки «Чому вигідно бути членом торгово-промислової палати» та розповсюдження її по електронній пошті потенційним кандидатам в члени палати

·      проведення щорічної кампанії «Члени вербують членів»  на підставі заохочувальних заходів

·      затвердження заохочувальної премії для працівників торгово-промислової палати за роботу з кандидатами та прийом не менш двох нових членів палати

·      залучення товариств та громадських об’єднань в члени палати на підставі взаємного обміну членством

·      розповсюдження листівки-акційної програми «Пільгове надання послуг палати» з конкретною, по видам послуг, порівняною калькуляцією повної вартості кожної послуги та існуючою практикою 10 та 5 відсоткової скидки для членів палати

·      створення цільових груп ( по галузі, видам продукції, що виробляється) кандидатів в члени палати, виготовлення та розповсюдження серед них  інформаційних матеріалів з переліком переваг від членства в палаті

·      проведення анкетування серед кандидатів та дійсних членів палати про рівень та якість послуг що надає палата, впровадження нових перспективних послуг з метою підтримки малого та середнього бізнесу

·      створення щорічного списку кандидатів в члени палати із закріпленням  працівників палати відповідальних за роботу з ними, переліком заходів палати до яких потрібно залучати кандидатів

·      створення щоквартального графіку відвідання кандидатів та дійсних членів палати членами Президії, керівниками відділів та відповідальними працівниками палати

·      затвердження та просування навчальних програм з підвищення ведення бізнесу, вдосконалення практики роботи з податковими та митними органами, регулярне проведення «круглих столів» з цих проблем

·      активне позиціювання палати у поглибленні коопераційних зв’язків з іноземними партнерами у конкретних галузях, участі в розробленні та виконанні регіональних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва в на Буковині

·      сприяння експорту товарів та послуг з регіону шляхом просування їх через участь в міжнародних виставках та бізнес-місіях

·      створення умов для залучення у члени палати нових клієнтів – експортне орієнтованих підприємств, компаній середнього  та малого бізнесу, здійснення через засоби масової інформації рекламних заходів про переваги членства в палаті