Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України повідомляє!

Автор у Інформаційні матеріали, АКТУАЛЬНО. ТЕРМІНОВО за Березень 3, 2020


Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України

Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) створено у 1992 році як самостiйну постiйно дiючу арбiтражну установу (третейський суд), що здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж», яким затверджено Положення про нього. При цьому Торгово-промислова палата України лише затверджує Регламент ICAC, порядок обчислення арбiтражного збору, ставки гонорарiв арбiтрiв та iнших витрат суду, а також сприяє його дiяльностi.
Перевагами МКАС при ТПП України є:
1. Досвід. МКАС при ТПП України одна з найдосвідченіших арбітражних інституцій Східної Європи, яка з моменту заснування здійснила розгляд понад 11000 справ. Щорічно МКАС при ТПП України приймає до розгляду в середньому 300-600 справ.
Арбітри МКАС при ТПП України є провідними юристами з 35 країн світу, рекомендованими в сфері арбітражу авторитетними міжнародними рейтингами Chambers & Partners та Legal 500.
2. Вартість. Вартість арбітражного розгляду у МКАС при ТПП України в середньому в 3-4 рази конкурентніша, ніж в арбітражних інституціях Центральної та Західної Європи.
3. Ефективність. МКАС при ТПП України забезпечує швидкий та ефективний розгляд справ: приблизно 90% справ розглядаються у строк, що не перевищує півроку. 60-70% справ розглядаються у строк до 3. В середньому лише 5% рішень МКАС при ТПП України оскаржуються, з них скасовується менше 1% рішень.
Рішення МКАС при ТПП України виконуються у понад 110 країнах світу.
4. Орієнтованість на потреби сторін:
– арбітражний процес враховує потреби сторін;
– швидка і зрозуміла процедура дозволяє користувачам брати участь в арбітражі без залучення зовнішніх юристів;
– Регламент передбачає можливість для сторін брати участь у розгляді справи шляхом відеоконференції, що суттєво економить час та фінансові ресурси сторін;
– забезпечується високий рівень підтримки сторін процесу та арбітрів з боку Секретаріату;
– адвокатська монополія не розповсюджується на представництво інтересів бізнесу у МКАС при ТПП України.
5. Комфорт. ICAC безкоштовно для користувачів пропонує комфортні зали для засідань, кімнати для перемовин та підготовки до слухань, аудіо та відео апаратуру, офісні послуги, допомогу із іншими логістичними потребами (організація перекладу, харчування тощо). Зручне розташування для користувачів: Київ – центр між Європою та Азією, пропонує чудове авіа сполучення з більшістю столиць Європи та СНД, суттєво нижчу вартість розміщення.
Більше інформації на сайті www.icac.org.ua
Адреса: вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601, Україна.
Тел.: +380 44 586-51-87; +380 67 239-56-77; e-mail: icac@icac.org.ua

Рекомендоване арбітражне застереження МКАС при ТПП України:

«Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв’язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.
Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право ________.
/ країни /
Арбітражний суд складається з __________________________________________.
/ одноособового (або трьох) арбітра (арбітрів) /
«Місцем проведення засідання Арбітражного суду є _______.
/ місто /
«Мовою /мовами/ арбітражного розгляду є _____________________________.
/ українська, російська або інша /».

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including the conclusion, interpretation, execution, breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry in accordance with its Rules.
This contract shall be regulated by the substantive law of _________.”
/ country /
The number of arbitrators shall be _____________.
/ one or three /
The place of arbitration shall be ______.
/ city /
The language(s) to be used in the arbitral proceedings shall be _________________________.
/ Ukrainian, Russian or other /”.