Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВИНАХІД РОКУ 2020»

Автор у Інформаційні матеріали, АКТУАЛЬНО. ТЕРМІНОВО за Лютий 14, 2020


З метою популяризації винахідницької діяльності представників вітчизняного бізнесу, а також поширення кращих практик впровадження і використання інноваційних рішень у різних галузях економіки, за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України проводить Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020».

До участі у Конкурсі запрошуються представники бізнесу – власники патентів на винаходи, а також дослідницькі групи, винахідники й розробники.

У ході Конкурсу будуть розглянуті винаходи, які захищені чинними патентами України, отримані протягом останніх 5 років. Прийом матеріалів триватиме до 29 лютого 2020 року на e-mail:konkurs2020@ukrpatent.org

Нагороди переможцям Конкурсу буде вручено у квітні 2020 року у ТПП України під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.

За додатковою інформацією можна звертатися до представників ТПП України (вулиця Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601)

Кожура Анастасія Павлівна, радник президента ТПП України з питань інтелектуальної власності (на громадських засадах), тел. +38066 414 37 15

Фарафонова Олена Георгіївна, головний експерт дирекції товарознавчої експертизи та сертифікації походження, тел. +38 044 584 28 22, +38 067 823 63 90,

а також Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Укрпатенту(бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел.: +38 044 494 06 66, +38 044 494 06 60

konkurs2020@ukrpatent.org

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
від «__» ____________ року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020»

1. Загальні засади

Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020» (далі – Конкурс) проводиться за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) з метою популяризації винахідницької діяльності та привернення уваги вітчизняних і закордонних інвесторів й виробників.
Конкурс проводиться щорічно.

2. Умови Конкурсу

У Конкурсі беруть участь власники патентів України на винаходи.
До участі в Конкурсі приймаються винаходи, що охороняються чинними патентами України.
Представлені на Конкурс винаходи розподіляються на категорії відповідно до класифікаційного індексу Міжнародної патентної класифікації (МПК) Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
На Конкурс не приймаються:
• незапатентовані в Україні технічні рішення;
• патенти на винаходи, які на дату оголошення Конкурсу втратили чинність;
• патенти на винаходи, які видано раніше, ніж за п’ять років до дати оголошення Конкурсу в поточному році;
• патенти на секретні винаходи.
Для участі у Конкурсі учасники подають такі матеріали:
• заяву на участь у Конкурсі, оформлену за встановленим зразком (Додаток 1);
• анкету Учасника Конкурсу, оформлену за встановленим зразком (Додаток 2);
• копію патенту України на винахід;
• копії іноземних патентів на винахід, отриманих за міжнародною процедурою (за наявності);
• бізнес-індикатори від реалізації винаходу (Додаток 3);
• копії ліцензійних договорів (за наявності, без зазначення конфіденційної інформації сторін);
• документи (акти, протоколи), що підтверджують ступінь розробки технічного рішення (дослідне, серійне виробництво);
• документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках (за наявності).
Заява, анкета та інші матеріали складаються українською мовою.
Для участі у Конкурсі Учасник подає матеріали на кожний винахід окремо.
Матеріали для участі у Конкурсі, оформлені з порушенням вимог цього Положення, до розгляду не приймаються та не оцінюються.
Детальна інформація, а також бланки заяв та анкет розміщено на веб-сайтах: www.ukrpatent.org, www.iіі.ua, www.ucci.org.ua.
Прийом конкурсних матеріалів розпочинається з 04 лютого та завершується 29 лютого поточного року. Конкурсні матеріали учасники надсилають електронною поштою, заповнюють google-форму, поштою, або подають особисто на адресу Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133 тел.: (044) 494-06-66, (044) 494-06-60, e-mail: konkurs2020@ukrpatent.org.
Конкурсна Комісія під час розгляду наданих матеріалів має право звернутися до учасників Конкурсу із запитами з метою отримання додаткової інформації.
Умови цього Положення є обов’язковими для виконання всіма учасниками Конкурсу.

3. Порядок проведення Конкурсу

Науково-методичне і організаційно-технічне забезпечення Конкурсу та загальна координація робіт з його проведення покладається на Робочу групу, яка складається зі співробітників Укрпатенту. Завданнями Робочої групи є:

• інформаційне забезпечення проведення Конкурсу;
• прийом та реєстрація матеріалів, що подаються на Конкурс;
• перевірка відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу;
• попередня оцінка поданих матеріалів за критеріями, встановленими цим Положенням;
• формування рейтингів;
• підготовка засідань Експертної ради та Конкурсної комісії;
• систематизація і узагальнення висновків Експертної ради та Конкурсної комісії;
• підготовка проектів підсумкових документів Конкурсу, оформлення рішення Конкурсної комісії.

4. Експертна рада
Експертна рада створюється щорічно за окремим наказом Генерального директора Укрпатенту для організації і проведення експертної оцінки конкурсних робіт та визначення номінантів. Експертна рада є робочим органом і складається зі співробітників відділення експертизи винаходів Укрпатенту. Експертну раду очолює Директор з питань експертизи Укрпатенту.
5. Конкурсна комісія

Конкурсна комісія створюється щорічно за окремим наказом Генерального директора Укрпатенту для аналізу і оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. Конкурсна комісія є колегіальним органом і складається зі співробітників Мінекономіки, Укрпатенту, ТТП України та представників громадських організацій і наукових установ (за згодою). Конкурсну комісію очолюють Генеральний Директор Укрпатенту та Президент ТПП України.
6. Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт

Конкурсні роботи аналізують і оцінюють у три тури. Попередня і повторна оцінка винаходів здійснюється за встановленими цим Положенням критеріями, наведеними в таблиці «Критерії оцінки винаходів» (Додаток 4). Конкурсна комісія визначає переможців, як правило, за максимальною сумою набраних балів, виходячи з принципу значущості винаходу для соціально-економічного розвитку держави та з урахуванням рекомендацій Експертної ради.
Перший тур – перевірка комплектності поданих на конкурс матеріалів та їх відповідності вимогам цього Положення і попередня оцінка представленого винаходу за встановленими критеріями. Виконується Робочою групою.
Робоча група формує масив конкурсних робіт, складає рейтинг за попередньою оцінкою, аналізує результати і підбиває підсумки першого туру.
На другий тур конкурсні роботи відбирають за кількістю набраних за попередньою оцінкою балів (n). Критерій відбору n ≥ 0,1 N, де N – найвища попередня оцінка.
Другий тур – фахове оцінювання конкурсних робіт. Експертна рада забезпечує виконання поглибленої оцінки відібраних для участі у другому турі конкурсних робіт за розширеним переліком встановлених критеріїв. При цьому додатково аналізується актуальність представлених винаходів, глибина і оригінальність технічного рішення, нестандартність та комплексність підходу, експлуатаційна технологічність, інші якісні аспекти. Враховуючи це, експерти, що проводять повторну оцінку, мають право додати до загальної оцінки винаходу від 1 до 20 балів. Ще від 1 до 20 балів має право додати колегіальним рішенням Експертна рада, враховуючи значущість винаходу. За результатами поглибленої оцінки Робочої групи знову формує рейтинг, аналізує результати і подає їх на розгляд Експертної ради.
Експертна рада підбиває підсумки другого туру і визначає номінантів на перемогу.
Третій тур (фінал Конкурсу) – аналіз номінованих робіт та визначення переможців, здійснює Конкурсна Комісія.
Конкурсна комісія розглядає результати другого туру та аналізує пропозиції Експертної ради щодо номінантів за кожною окремою категорією. В разі потреби перевіряються кількісні оцінки, виставлені Експертною радою.
За результатами третього туру Конкурсна комісія підбиває підсумки своєї роботи та колегіально виносить остаточне рішення щодо переможців Конкурсу.
Окрім встановлених цим Положенням категорій, Конкурсна Комісія може також присуджувати спеціальні відзнаки, наприклад, за оригінальність та нетрадиційність підходу до розв’язання технічної проблеми, соціальну значущість винаходу, для заохочення винахідницької активності тощо. З числа фіналістів Конкурсна комісія визначає претендентів на нагородження медалями Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Рішення Конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

7. Нагородження переможців

Переможців Конкурсу нагороджують дипломами і пам’ятними подарунками. Нагороди переможцям Конкурсу вручають у квітні під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.
Інформація про винаходи, відзначені нагородами Конкурсу, за згодою їх власників, може бути розміщена на сайті «Біржа промислової власності».

Додаток 1
До Положення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020»

ЗАЯВА
на участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року 2020»

Власник патенту __________________________________________________________________
в особі ___________________________________________________________________________
представляє для участі в конкурсі винахід ______________________________
_________________________________________________________________________________
№ патенту ________________________________________________________________________
Прошу розглядати цей патент у комплексі з патентами № ________________________________
_________________________________________________________________________________
Відповідальна (контактна) особа:
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________________________________________________________
(місце роботи, посада)
_______________________________________________________________________________
(телефон, факс, код міста або населеного пункту)
_______________________________________________________________________________
(електронна пошта)

Власник патенту ____________________________ ________________________________
(підпис) (ПІБ)

Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020»

АНКЕТА
учасника Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020»

1. Загальні відомості
1.1. Назва винаходу ______________________________________________________
1.2. Номер патенту _______________________________________________________
1.3. Дата публікації патенту _______________________________________________
1.4. Номери поданих заявок та/або отриманих патентів на даний винахід в іноземних державах________________________________________________________________
1.5. Кількість проданих ліцензій (підтверджується копіями відповідних угод без зазначення конфіденційної інформації сторін)
в Україні _________________ ; за кордоном _______________
1.6. Участь винаходу чи продукції, виготовленої завдяки його впровадженню, в міжнародних виставках (в яких саме, де проходили), підтверджується копіями
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Відомості про власників патенту
Для юридичної особи
Перелічити усіх власників патенту в тому порядку, як вони вказані у патенті, вказавши про кожного такі відомості:
Повна офіційна назва організації чи установи
________________________________________________________________________
Телефон (вказати код населеного пункту)____________ ____________________________

Е-mail __________________________

3. Відомості про авторів винаходу
3.1. Перелічити усіх авторів винаходу в тому порядку, як вони вказані у патенті, вказавши про кожного такі відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові ______________________________________________
Місце роботи ____________________________________________________________
Вік ____________________________________________________________________
Телефон (вказати код населеного пункту)_________________________________________

E-mail_____________________________
4. Відомості про винахід
4.1. Опис проблеми, яку вирішує даний винахід
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.2. Результати практичної реалізації винаходу
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.3. Екологічна складова винаходу
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4. Наукова стаття, публікації (за наявності)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Економічна значущість
5.1. Ступінь розробки технічного рішення (вибрати один):
стадія НДР  стадія ДКР 
дослідне виробництво  серійне виробництво 
5.2. Необхідний термін для впровадження винаходу в серійне виробництво (заповнюється на стадії дослідного виробництва):
до 3-х місяців  6 місяців 
від 1 до 2 років  більше 2-х років 

5.3. Бізнес-індикатори реалізації винаходу (розрахунок надається окремим документом Додаток 3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Відомості рекламного характеру (не більше 50 слів)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Згода на рекламу та розповсюдження інформації про винахід

Власник патенту ______________________ ______________________
(підпис) (ПІБ)