Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

Класифікація термінів Інкотермс

EXW  Франко-завод CIP Перевезення і страхування оплачене до
FCA Франко-перевізник DAF Доставлено на кордон
FAS Франко вздовж борту DES Доставлено франко-судно
FOB Франко-борт DEQ Доставлено франко-причал
CFR Вартість і фрахт DDU Доставлено, мито не оплачене
CIF Вартість, страхування і фрахт DDP Доставлено, мито оплачене
CPT Перевезення оплачене до

Правила Інкотермс в редакції 1990 року

EXW (…named place) ФРАНКО-ЗАВОД (…місце зазначено)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважаються виконаними після того, як він надав покупцеві товар на своєму підприємстві (склад, завод, фабрика).

Продавець не відповідає за навантаження товару на наданий покупцем транспортний засіб або за очищення товару від мита на експорт (якщо не обумовлене інше).

Покупець несе всі витрати й ризики, пов’язані з перевезенням товару з підприємства продавця до місця призначення.

Ця умова передбачає мінімальні зобов’язання для продавця.

Якщо покупець не може прямо або побічно виконати експортні формальності, то таку умову не слід використовувати. При таких обставинах краще використовувати умову «ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК».

FCA (…named place) ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (…місце зазначено)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважаються виконаними після передачі товару, очищеного від мита на експорт, під відповідальність перевізника, названого покупцем, у зазначеному місці й пункті.

Якщо покупець не вказав точного пункту, то продавець може вибирати в межах зазначеного місця пункт, де перевізник прийме товар під свою відповідальність. Якщо відповідно до торгівельного порядку потрібна допомога продавця по укладенню контракту з перевізником, (наприклад, у випадку використання повітряного або залізничного транспорту), продавець може діяти на ризик і за рахунок покупця.

Така умова можна використовуватись для будь-якого виду транспорту, у тому числі й комбінованого.

Під «перевізником» розуміється будь-яка особа, яка за договором перевезення зобов’язується виконати або забезпечити виконання перевезення по залізній або автомобільній дорозі, морем, повітрям, внутрішніми судноплавними шляхами або поєднуючи ці способи. Якщо покупець дає вказівку продавцеві доставити вантаж якій-небудь особі, наприклад експедиційному агентству, яке не є перевізником, то вважається, що продавець виконав зобов’язання по доставці товару з моменту, коли він виявиться на зберіганні у цієї особи.

«Транспортний термінал» означає залізничну або товарну станцію, контейнерний термінал або склад, багатоцільовий вантажний термінал або будь-який інший подібний приймальний пункт.

«Контейнер» означає будь-яке устаткування, що використовується для об’єднання вантажів, наприклад, усі типи контейнерів і/або палет (піддонів), незалежно від того, прийняті вони МОС (Міжнародна організація по стандартизації) чи ні, причепи, кузови, устаткування типу «ро-ро» рефрижератори. Це поняття застосовне до всіх видів транспорту.

FAS (…named port of shipment) ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (…зазначений порт відвантаження)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважаються виконаними, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати й ризики загибелі й ушкодження товару повинен нести покупець.

Умова «ФАС» вимагає, щоб покупець очистив товар від мита для експорту. Його не слід використовувати в тому випадку, якщо покупець не може прямо або побічно виконати експортні формальності.

Ця умова може використовуватися тільки для морського або річкового транспорту.

FOB (…named port of shipment) ФРАНКО-БОРТ (…зазначений порт відвантаження)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважаються виконаним після того, як товар переданий через поручні судна в зазначеному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати й ризики загибелі або ушкодження товару повинен нести покупець.

Умова «ФОБ» вимагає, щоб продавець зробив очищення товару від мита на експорт.

Ця умова може використовуватися тільки для морського й річкового транспорту.

У тих випадках, коли поручні судна не виконують своєї практичної мети, наприклад, під час перевезення в устаткуванні типу «ро-ро» або в контейнерах, більш прийнятною є умова «ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК».

CFR (…named port of destination) ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (…зазначений порт призначення)

Умова означає, що продавець зобов’язано оплатити витрати й фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення. Однак ризик загибелі або ушкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, викликані подіями, що відбувся після поставки товару на борт судна, переходять із продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

Умова «ВАРТІСТЬ І ФРАХТ» вимагає, щоб продавець зробив очищення товару від мита на експорт.

Ця умова можна використовувати тільки для морського й річкового транспорту.

У тих випадках, коли поручні судна не виконують своєї практичної мети, наприклад, під час перевезення в устаткуванні типу «ро-ро» або в контейнерах, більш підходящою є умова «ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНЕ ДО»

CIF (…named port of destination) ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ І ФРАХТ (…зазначено порт призначення)

Умова означає, що продавець має такі ж зобов’язання, як і при умові «ВАРТІСТЬ І ФРАХТ», але з тим доповненням, що він повинен забезпечити морське страхування проти ризиків покупця від загибелі або ушкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування й оплачує страхову премію.

Покупець повинен мати на увазі, що відповідно до умови «СІФ» продавець повинен одержати страховку тільки на мінімальне покриття.

Умова «СІФ» вимагає, щоб продавець зробив очищення товару від мита на експорт.

Ця умова може бути використана тільки для морського й річкового транспорту.

У тих випадках, коли поручні судна не виконують своєї практичної мети (наприклад, під час перевезення в устаткуванні типу «ро-ро» або в контейнерах), більш прийнятним є умова «ПЕРЕВЕЗЕННЯ Й СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО».

CPT (…named place of destination) ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНЕ ДО (…зазначено місце призначення)

Умова означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до зазначеного місця призначення. Ризик загибелі або ушкодження товару, а також додаткові витрати, викликані подіями, які відбулися після доставки товару перевізникові, переходять від продавця до покупця після доставки товару на зберігання перевізникові.

«Перевізник» означає будь-яка особу, яка відповідно до договору перевезення приймає на себе зобов’язання виконати або забезпечити виконання перевезення по залізній або автомобільній дорозі, морем, повітрям, річковим шляхом або комбінацією цих способів.

Якщо для перевезення до погодженого місця призначення використовуються наступні перевізники, то ризики переходять при поставці товару першому перевізникові.

Умова «ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНЕ ДО» вимагає, щоб продавець зробив очищення товару від мита на експорт.

Ця умова може використовуватись для будь-якого виду транспорту, включаючи комбіноване транспортування.

CIP (…named place of destination) ПЕРЕВЕЗЕННЯ І СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО (…зазначено місце призначення)

Умова означає, що продавець має ті ж зобов’язання, як і у випадку умови «ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНЕ ДО», і додатково він повинен забезпечити страхування вантажу проти ризиків покупця від загибелі або ушкодження товару під час перевезення. Продавець містить договір страхування й сплачує страхову премію.

Покупець повинен мати на увазі, що відповідно до умови «ПЕРЕВЕЗЕННЯ Й СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО» продавець повинен одержати страховку тільки на мінімальне покриття.

Умова «ПЕРЕВЕЗЕННЯ Й СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО» вимагає, щоб продавець зробив очищення товару від мита на експорт.

Ця умова може використовуватись для будь-якого виду транспорту, включаючи комбіноване перевезення.

DAF (…named place) ДОСТАВЛЕНО НА КОРДОН (…місце зазначено)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважається виконаним, коли товар наданий очищеним від мита на експорт у зазначеному пункті й місці на кордоні, однак до «митного кордону» сусідньої країни.

Термін «кордон» можна використовувати для будь-якої границі, включаючи границю країни експорту. Тому надзвичайно важливо, щоб розглянута границя була точно визначена шляхом вказівки в умові конкретного пункту й місця.

Ця умова призначена для застосування головним чином під час перевезення товару залізницею або автомобільним транспортом, але воно може використовуватися й для будь-яких інших видів транспорту.

DES (…named port of destination) ДОСТАВЛЕНО ФРАНКО-СУДНО (…порт призначення зазначений)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважається виконаним після того, як товар наданий покупцеві на борт судна не очищеним від мита на імпорт у зазначеному порту призначення.

Продавець повинен нести всі витрати й ризики, пов’язані з доставкою товару в зазначений порт призначення.

Ця умова може використовуватись тільки для морського або річкового транспорту.

DEQ (…named port of destination) ДОСТАВЛЕНО ФРАНКО-ПРИЧАЛ (МИТО ОПЛАЧЕНЕ) (…порт призначення зазначений)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважається виконаним після того, як він надав товар у розпорядження покупця на причалі (товарній пристані) у зазначеному порту призначення очищеним від мита на імпорт.

Продавець повинен нести всі ризики й витрати, включаючи мито, податки та інші збори по доставці товару в зазначене місце.

Цю умова не варто використовувати в тому випадку, якщо продавець не може прямо або побічно отримати імпортну ліцензію.

Якщо сторони бажають, щоб покупець очистив товар від мита на імпорт і оплатив мито, то замість слів «мито оплачене» (duty paid) слід використовувати слова «мито не оплачене» (duty unpaid).

Якщо сторони бажають виключити із зобов’язань продавця деякі з витрат, оплачуваних при імпорті товару (наприклад, податок на додану вартість (ПДВ)), то це повинно бути роз’яснене шляхом додавання слів: «Доставлено франко-причал, ПДВ не оплачений (…порт призначення зазначений)» (Delivered ex quay, VAT unpaid (…named port of destination).

Ця умова може використовуватись тільки для морського або річкового транспорту.

DDU (…named place of destination) ДОСТАВЛЕНО, МИТО НЕ ОПЛАЧЕНЕ (… зазначене місце призначення)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважається виконаним після того, як він надав товар у розпорядження покупця в зазначеному місці в країні імпорту.

Продавець повинен нести витрати й ризики, пов’язані з доставкою туди товару (за винятком мита, а також витрат і ризиків по виконанню митних формальностей).

Покупець повинен оплатити будь-які додаткові витрати й нести будь-які ризики, викликані його нездатністю вчасно очистити товар для імпорту.

Якщо сторони прагнуть, щоб продавець виконав митні формальності й нести викликані цим витрати й ризики, то це повинно бути чітко роз’яснене в контракті шляхом додавання відповідних слів.

Якщо сторони прагнуть включити в зобов’язання продавця деякі витрати, оплачувані при імпорті товару (наприклад, податок на додану вартість (ПДВ)), то це слід роз’яснити шляхом додавання слів: «Доставлено, мито не оплачене, ПДВ оплачений (…зазначене місце призначення)» (Delivered duty unpaid, VAT paid (…named place of destination).

Ця умова може використовуватися незалежно від виду транспорту.

DDP (…named place of destination) ДОСТАВЛЕНО, МИТО ОПЛАЧЕНЕ (…зазначене місце призначення)

Умова означає, що зобов’язання продавця по доставці вважається виконаним після того, як він надав товар у зазначеному місці країни імпорту.

Продавець зобов’язаний нести ризики й витрати, включаючи мито, податки та інші збори по доставці в це місце товару, очищеного від мита на імпорт.

У той час як умова «ФРАНКО-ЗАВОД» означає мінімальні зобов’язання продавця, умова «ДОСТАВЛЕНО, МИТО ОПЛАЧЕНЕ» означає його максимальні зобов’язання.

Умову не слід використовувати, якщо продавець не може прямо або побічно одержати імпортну ліцензію.

Якщо сторони прагнуть, щоб покупець зробив очищення товару від мита на імпорт і оплатив мито, то слід використовувати умову «ДОСТАВЛЕНО, МИТО НЕ ОПЛАЧЕНЕ».

Якщо сторони прагнуть виключити із зобов’язань продавця деякі витрати, оплачувані при імпорті товару (наприклад, податок на додану вартість (ПДВ)), то це слід роз’яснити шляхом додавання слів: «Доставлено, мито оплачене, ПДВ не оплачений (…зазначене місце призначення)» (Delivered duty paid, VAT unpaid (…named place of destination).

Ця умова може використовуватись незалежно від виду транспорту.