Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

Історія існування торгово-промислових палат в  Україні

12 лютого 1912 в залі урочистих засідань Київського комерційного інституту відбулися установчі збори Південно-Західного відділення Російської Експортної Палати, вплив якого поширювалося на перших порах на Київську, Подільську та Волинську губернії. З цього часу починається розвиток палатівського руху в Україні в ХХ столітті.

Виступаючи на установчих зборах, професор М.В.Довнар-Запольський – перший голова правління Відділення палати, зокрема, сказав:

- Міжнародні відносини в даний час в сильній мірі базуються на торгових відносинах. З іншого боку, торгова конкуренція на світовому ринку досягла таких меж і виробила такі форми, при яких окреме підприємство, як би потужно воно не було, не може відокремлено працювати на світовому ринку … Звідси випливає потреба в організаціях, які об’єднували б у цій спільній роботі зацікавлених осіб. Такими організаціями є торгові і експортні палати.

… Їм належить отримати голос і вага при розробці найрізноманітніших поточних питань державного життя і державних заходів, пов’язаних з торгівлею і промисловістю.

Примітно, що після періоду соціальних потрясінь та громадянської війни однією з перших дореволюційних організацій радянським урядом була відроджена Експортне палата – як недержавний, незалежний орган.

В Україну відділення Російсько-Східної палати почало функціонувати в Харкові в 1924 році. А через рік з ініціативи уряду замість нього було створено Українсько-Східна торгова палата.

Зміни в економіці та політиці СРСР колишнього так чи інакше відбивалися на статус палат, які формально залишалися незалежними. При цьому палатівський рух ширився, охоплюючи системою відділень, бюро, фірм «Зовнішсервіс» усі регіони України.

Торгово-промислова палата України створена в 1972 році на базі відділення ТПП СРСР. А як Палата незалежної Україні вона почала активно розвиватися з 1992 року. 2 Грудень 1997 Верховною Радою прийнято Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні».

ТПП України, відповідно до Закону, – недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об’єднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об’єднання.

ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації торгових палат, Асоціації Торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співробітництва, Асоціацій ТПП Чорноморської зони і Центральної Європейської Ініціативи.