Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

Чому вигідно бути членом Торгово-промислової палати?

 

Насамперед, тому що ТПП:

  • підтримує членів Палати, представляє і захищає їхні законні інтереси щодо господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;
  • сприяє розширенню географії ринків збуту, підвищенню авторитету вітчизняних товаровиробників та довіри до українського бізнесу;
  • співпрацює з багатьма закордонними партнерськими організаціями. З торгово-промисловими палатами та іншими спорідненими структурами більш як 90 країн світу уклала угоди про співробітництво. Ними передбачається взаємодія при вирішенні питань, які стосуються інтересів членів Палати, надання їм допомоги у налагодженні та розвитку науково-технічних і торговельно-економічних зв’язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, які їх об’єднують;
  • допомагає суб’єктам підприємницької діяльності у розвитку їх бізнесу; надає послуги щодо захисту їх прав та інтересів; на замовлення вітчизняних та іноземних підприємців відповідно до законодавства України та міжнародних договорів проводить експертизу, контроль якості, кількості та комплектності товарів і експортних, і імпортних, визначає їх вартість; здійснює декларування зовнішньоторговельних вантажів; засвідчує і видає сертифікати про походження товарів та інші документи щодо зовнішньоекономічної діяльності;
  • організовує ділові місії за кордон для дійсних членів Палати;
  • забезпечує підприємців діловою інформацією, надає практичну допомогу у сфері торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співпраці.

Членську базу Чернівецької ТПП складають її дійсні члени. Це більше 150 юридичних осіб різних форм власності, які створені і діють у відповідності із законодавством України, а також громадяни України, що зареєстровані як приватні підприємці.

Для прийому в члени Палати суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву для юридичних осіб або заявку для фізичних осіб і копію свідоцтва про державну реєстрацію, а також заповнює анкету.

Юридичною датою набуття членства є дата прийняття рішення Президією Чернівецької торгово-промислової палати щодо прийому в члени Палати. Члени Чернівецької ТПП одночасно стають і членами Торгово-промислової палати України.

Для членів Чернівецької ТПП діє система пільг.