Чернівецька торгово промислова палата
Menu
<

некомерційна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності

І. Порядок прийому в члени Палати

1.Членами Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до Законодавства України, та громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об’єднання, які сплачують членські внески

Для прийняття в члени Палати суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву, анкету та копію свідоцтва про державну реєстрацію.

 1. Юридичною датою набуття членства в Палаті є дата сплати вступного та членського внеску та прийняття відповідного рішення Президією Палати
 2. Прийняття до членів Палати здійснюється Президією Палати з врученням Свідоцтва
 3. Юридичні і фізичні особи після вступу в члени Палати стають одночасно членами Торгово-промислової палати України
 4. Розмір вступних та річних внесків встановлює своїм рішенням Президія Палати, який може змінюватися в залежності від рівня економічної стабільності та індексу інфляції.
 5. У випадку порушення членом Палати  вимог Статуту  та несплати річних членських внесків без поважних причин рішення про його виключення може бути прийняте Президією Палати

Повноваження члена Палати:

 • члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право брати участь з вирішальним голосом в роботі Загальних зборів Палати, обирати Президента  та Президію палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на з’їзд ТПП України, а також бути обраними до Президії Палати та Ради ТПП України
 • виносити на розгляд Загальних зборів, Президії Палати, а також З’їзду, Ради і Президії ТПП України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності регіональних Палат
 • одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Палати
 • користуватись послугами Палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, в залежності від категорії членства
 • член Палати може вийти з членів Палати і ТПП України, подавши письмову заяву. При виході з Палати сплачені вступні та річні внески не повертаються
 • член Палати може призупинити своє членство в Палаті і ТПП України, подавши письмову заяву. При поновленні свого членства в Палаті вступні внески не сплачуються
 • з метою збереження членства в Палаті підприємств, які опинились в економічній скруті та на підставі Статуту Палати передбачене тимчасове припинення  членства в ЧТПП за несплату річних членських внесків, яке поновлюється після сплати боргів за попередні роки та поточний рік. Для членів І-ІІ категорії сплата членських річних внесків можлива двома рівновеликими частинами на протязі поточного року.

Члени Палати зобов’язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати
 • вносити в Палату щорічні членські внески
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, не вдаючись до випадків недобросовісної конкуренції